Αεροπορικές μεταφορές

Πλήρης υπηρεσία εναέριας μεταφοράς για παράδοση αποστολών σε όλο τον κόσμο.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι έκτακτες καταστάσεις με απρόβλεπτες παραμέτρους απαιτούν γρήγορες λύσεις μεταφορών. Με τη βοήθεια των συνεργατών μας παρέχουμε πλήρη υπηρεσία εναέριας μεταφοράς για την παράδοση αποστολών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της επίγειας μεταφοράς, από το σημείο προέλευσης στο σημείο προορισμού.

 

Ειδικότερα, το αεροπορικό μας τμήμα περιλαμβάνει:

Μεταφορά ολόκληρων ή τμηματικών φορτίων
από και προς όλο τον κόσμο.

Περισυλλογή εμπορευμάτων από το εργοστάσιο του εξαγωγέα
και δυνατότητα παράδοσης στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη
(Door to Door).