Σιδηροδρομικές μεταφορές

 

Οι εγκαταστάσεις της GR SAMSΟN, απευθείας συνδεδεμένες με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.
Η διακίνηση εμπορευμάτων με τρένο είναι πλέον ένας από τους ασφαλέστερους και οικονομικότερους τρόπους μεταφοράς. Σε μια εποχή με αυξανόμενες δαπάνες καυσίμων για τα φορτηγά, οι σιδηροδρομικές μεταφορές κερδίζουν συνεχώς έδαφος και αποτελούν μία βιώσιμη εναλλακτική λύση για πολλούς τύπους φορτίων. Ειδικά στις περιπτώσεις διακίνησης μεγάλου όγκου εμπορευμάτων η διαφορά στο κόστος μεταφοράς μπορεί να είναι αρκετά σημαντική.

 

Από τον Μάρτιο του 2006 η εταιρεία μας παρέχει και την υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών. Θέλοντας να ακολουθήσουμε αυτή τη νέα τάση αλλά και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εγκαταστάσεις μας, έχουμε υλοποιήσει την άμεση σύνδεσή τους με το Εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ. Έτσι αποκτήσαμε ένα μοναδικό πλεονέκτημα που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Τη δυνατότητα εκφόρτωσης ολόκληρου συρμού τρένων απευθείας στην αποθήκη μας.

 

Ειδικότερα, το Σιδηροδρομικό μας τμήμα περιλαμβάνει:

Μεταφορά εμπορευμάτων με τρένο από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
Συνδυασμένη μεταφορά (συνδυασμός δύο τρόπων μεταφοράς, σιδηροδρομικού και οδικού). Τρένο και φορτηγό συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους να αξιοποιούνται πλήρως.

Άμεση εκφόρτωση των βαγονιών απευθείας στην αποθήκη μας
και στην συνέχεια μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε φορτηγά αυτοκίνητα για παράδοση στον τελικό προορισμό τους.

Παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού που απαιτείται,
από ένα μεμονωμένο βαγόνι έως και έναν πλήρη συρμό τρένου.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της μεταφοράς με τρένο είναι:

Προς τις επιχειρήσεις:

Προς το κοινωνικό σύνολο:

Οικονομικότερη μεταφορά (λιγότερα καύσιμα και λιγότερος χρόνος οδήγησης).

icon2
icon6

Μείωση του όγκου οδικής κυκλοφορίας (λιγότερα φορτηγά στους δρόμους).

Μειωμένος κίνδυνος ζημίας στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου καθώς και μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ακρίβεια στο χρόνο παράδοσης λόγω των οργανωμένων προγραμμάτων αναχωρήσεων και αφίξεων.

Μείωση θορύβου.

Βελτιωμένη οδική ασφάλεια.

Φιλικό προς το περιβάλλον.